Daniel Glineur

Daniel Glineur,

houslista, emeritní profesor Académie de Musique d’Ath, Belgie.

Od roku 1980 vyučuje hru na housle a violu v různých hudebních školách v Belgii. Vede také různé orchestrální nebo komorní seskupení, které se specializují na mladé hudebníky. S podporou Velvyslanectví ČR v Bruselu organizuje Daniel Glineur řadu projektů zaměřené na propagaci českých umělců a skladatelů v Belgii. Organizuje také četné koncerty věnované propagaci talentovaných mladých belgických a zahraničních hudebníků.

Je často zván k účasti na orchestrálních projektech v Albánii, Guatemale, Mexiku, Černé Hoře, Španělsku a dokonce i Mongolsku. Daniel také působí v různých porotách houslových soutěží jako např. Kocianova soutěž v Ústí nad Orlicí, ale také v Albánii a na Kubě.

Jeho studenti se účastní různých soutěží (například houslových či kvartetních) nebo jsou členy orchestrů či hudebních institucí. Naprosto nečekaně se jeden z jeho studentů stal nejlepším jazzovým houslistou v Belgii!