I-AME

International Association for Music Education
pořádá

“Magic Music in Magic Prague”
pátek 12. července – neděle 21. července 2024
Konzervatoř Jana Deyla, Praha 1

Mezinárodní účast špičkových umělců
Sólové lekce | komorní hudba | orchestrální hra
Jazzový program | výtvarný program pro děti
Jedinečné koncerty účastníků & pedagogů
Spojeni hudbou: přední umělci
s budoucími profesionály | dětmi | amatérskými hudebníky

Spojeni hudbou

Nabízíme Vám jedinečnou možnost krátkého, ale bohatého studia. Naši umělci s vámi proberou připravený repertoár a pomohou vám řešit technické potíže. Provedou vás záludnostmi vašeho nástroje a budou s vámi sdílet svůj názor na hudební frázování vybrané hudební kompozice. Budete mít možnost se připravit na koncertní vystoupení s klavírním doprovodem. Společně s kolegy stejné úrovně nebo s našimi pedagogy budete studovat zajímavý repertoár komorní hudby.

Hrát s vyspělejšími hudebníky nebo pedagogy a být jimi inspirováni může být skutečně transformační zážitek. Nejenže se poučíte z jejich odbornosti a získáte náhled do tvůrčího procesu, ale také poznáte, s jakou vášní a energií se vkládají do tvůrčího procesu. Budete obdivovat sílu spolupráce, když budete společně vytvářet něco speciálního a jedinečného. Poznáte společnou energii skupiny a budete inspirováni pro vytvoření něčeho mnohem většího, než je jen součet jeho jednotlivých součástí. Tento zážitek bude pro vás výzvou k vlastnímu zdokonalení, jelikož se snažíte dosáhnout stejného uměleckého stupně jako ti, se kterými budete hrát.

 

Hudební akademie

Program je vytvořený pro hudební profesionály nebo studenty hudby. Také pro děti, které se chtějí hudbě věnovat celý život. Těm všem chtějí naši umělci předat svoje zkušenosti.

Komorní hudba

Komorní hudba je neoddělitelná součást hudebního života a bude vás provázet celou kariéru. Při hře v souboru se naučíte reagovat na kolegy, ladit, tvořit společné fráze. Budete hrát s ostatními studenty i vyučujícími. A navíc poznáte, že hudební souznění vám přinese i to lidské a nikdy nekončící přátelství.

Sólové hodiny

Vaše studium bude obsahovat deset vydatných sólových lekcí. Předpokládáme, že se účastníte i hodin ostatních, protože z jejich hry se i vy hodně naučíte. Nedílnou součástí studia budou klavírní korepetice. S nastudovaným repertoárem vystoupíte na koncertech.

Na věku nezáleží..

Nezáleží na tom, jestli je vám třicet, dvacet nebo deset let. Nejdůležitější je snaha něco se dozvědět, poznat, naučit a zase o kousek víc se přiblížit splnění vašich snů.

AIArt

Studenti hudby, profesionálové:

Jste jedním z našich budoucích kolegů, který se připravuje na kariéru profesionálního hudebníka? Jste již profesionálem? Pak se jistě chcete věnovat aktivitám v prázdninovém čase, které vás posunou v uměleckém vývoji.

Hudební akademie je navržena tak, aby pomohla mladým hudebníkům zdokonalit jejich dovednosti a připravit se na hudební kariéru. Poskytujeme kurzy, které se zaměřují na techniku a výkon, rozvíjejí muzikalitu, přinášejí příležitosti ke spolupráci s dalšími studenty a profesionály. Pro vaši účast proto budeme požadovat nahrávku a (nebo) doporučení vašeho pedagoga.

Na závěr studia obdržíte podepsaný diplom potvrzující účast na mistrovských kurzech I–AME MUSIC ACADEMY. Nejlepší z vás budou pozváni k vystoupení na některém koncertě během následující koncertní sezóny. Chceme vám pomoci na počátku vaší umělecké kariéry.

Hudební tábor pro děti:

V létě 2023 se setkáme přímo v centru Prahy, v prostorách Konzervatoře Jana Deyla s výhledem na Pražský hrad. Naši skvělí kolegové s vámi budou během prodlouženého týdne hrát na nástroje v sólových hodinách, nebo při souborové hře. Budete se moci zdokonalovat ve zpěvu nebo zpívat ve sboru. Vlastní tvůrčí fantazii rozvinete s kreativním týmem v oblasti hudby i ve výtvarném umění.

Vaše účast má mnoho výhod. Náš tábor vám poskytne možnost soustředěně se věnovat svému nástroji a ponořit se do tajemství hudby. Můžete i vystoupit na koncertech v nádherném sále konzervatoře. Na některých uslyšíte i nás, kteří s vámi s radostí strávíme několik nádherných letní dnů.

Uvítáme děti, které se na své nástroje teprve učí hrát, i ty, které rády malují, nadané muzikanty všech věkových kategorií, kteří se věnují svému koníčku již více let a také ty, kteří se chtějí zabývat hudbou po celý svůj život a přemýšlejí o profesionální kariéře nebo již hudbu studují, chtějí se zdokonalit a konzultovat se špičkovými umělci. Těm doporučujeme účast v mistrovské akademii.

Do tábora můžete dojíždět, nebo je možné zaplatit si ubytování, které není v ceně kurzů. V ceně jsou ale obědy pro všechny účastníky, svačiny pro děti a pro ubytované děti i večeře. Děti budou mít kvalifikovaný dozor – od převzetí od rodičů až po jejich vrácení budeme vědět, kde jsou a co dělají.

 

Hudební tábor

Hudební tábor je určen pro děti do 14 let, kteří hrají na nástroj nebo zpívají pouze pro radost, pro něž je hudba volnočasovou aktivitou, která je baví, ale neuvažují o ní jako o svojí budoucí profesi.

Příprava a volný čas

Pro děti, které jsou mladší 14 let, zajistíme dozor po dobu pobytu. Naše “tety” budou kontrolovat čas lekcí, dovedou děti na společný program a na jídlo (oběd pro ty, co dojíždějí, oběd a večeři pro ubytované), postarají se o to, aby se na hodiny připravily, a vymyslí zábavu pro volný čas.

Ubytování

Pro účastníky zajistíme ubytování. Platba za pobyt ubytování neobsahuje, je ale možné si ho objednat. Ubytování stejně jako stravování je přímo na konzervatoři. Cena je uvedena v přihlášce. Pokud se mladí hudebníci námi pořádaných kurzů již účastnili, dostanou slevu, pokud se přihlásí sourozenec, také něco odečteme 🙂

Orchestr a koncerty

Mladí hudebníci dostanou příležitost hrát v orchestru a vystoupit na koncertech.
AIArt Music in Prague

Jazz / Klasika / Improvizace:

“Jazz / Klasika / Improvizace” je program, který je samostatnými kurzy pro jazzové hráče a studenty jazzu, pro ty, kteří se zajímají o jazzovou hudbu a improvizaci, ale i pro studenty klasické hudby, kteří mají zájem se s touto technikou seznámit.

Náplní programu je pochopit a vyzkoušet si pod vedením odborníků základní principy jazzové improvizace, jako je spojování a aplikace akordů, typy improvizačních motivů a jejich vývoj, zvládnutí jazzových rytmů. Tyto zákonitosti si ukážeme na jazzových skladbách, které při hře budeme analyzovat.

Kromě společných zkoušek Jazz Bandu, budeme skladby studovat v menších skupinách. Rozdělíme studenty do malých sestav pro potřeby dělených zkoušek. Během nich se se skladbami seznámíme, naučíme se ztratit ostych a vstupovat vlastním kreativním způsobem při improvizaci.

Náplní zkoušek budou různé jazzové skladby a jejich nápodoba, stejně jako různé styly hry na hudební nástroje, které se v jednotlivých bandech vyskytují. Začneme středně náročnými jazzovými standardy. Neopomeneme ani procvičení sól a doprovodů různých nástrojů ve větších skupinách.

Sólové lekce jeden nástroj

Chcete se plně věnovat svému nástroji a užít si hodinové lekce s pedagogem každý den během týdne? Vyberte si jeden nástroj. Můžete navštívit hodiny všech pedagogů. Budete hrát i v komorním souboru a s připraveným repertoárem vystoupíte na koncertě. Předpokládáme, že volný čas využijete cvičením na nástroj, aby vás každá další hodina posunula.

Sólové lekce dva nástroje

Hrajete na dva nástroje a chcete se věnovat oběma? Rozhodněte se, který bude hlavní a který vedlejší – na ten budete mít zkrácené lekce. Školné vám bude navýšeno. V komorním souboru budete hrát na hlavní, nebo vedlejší nástroj, podle domluvy. Bude potřeba, abyste volný čas využili i pro cvičení, protože budeme vyžadovat přípravu i na tento druhý nástroj.

Kreativní program

Je vytvořený pro všechny děti hudebního tábora, které jsou mladší 14 let. Lekce sólového nástroje budou zkráceny na 45 minut, aby děti stihly výtvarný i kreativní program. Během kreativního programu si užijí spoustu zábavy a společně vytvoří naprosto jedinečné koncertní vystoupení.

“Každý člověk z kraje mládí ví, jaký je jeho osobní příběh. Ať si kdokoli a děláš cokoli, když něco doopravdy chceš, je to proto, že se toto přání zrodilo v duši vesmíru. Je to tvé poslání na zemi. Splnit svůj osobní příběh je jedinou povinností člověka. A když něco chceš, celý vesmír se spojí, abys své poslání uskutečnil. ”

Paulo Coelho - Alchymista

I-AME HUDEBNÍ TÁBOR

6 000,-

Cena hudebního tábora pro děti mladší 14 let zahrnuje denně sólovou lekci na vybraný nástroj/nástroje, hru v komorním souboru nebo orchestru. Těm, které to budou potřebovat pro koncertní vystoupení, zajistíme korepetice. Děti se zúčastní společného výtvarného a kreativního programu, budou navštěvovat koncerty pedagogů a účastníků a na některém z nich staké vystoupí. Zajistíme dozor a náplň volného času.

V ceně jsou také obědy a svačiny. Ubytování se snídaní je hrazeno samostatně, objednáte ho v účastnické sekci. Ubytované děti dostanou večeře.

PASIVNÍ ÚČAST

2 500,-

Pasivní účast pro ty, kteří doprovázejí své dítě nebo partnera. Účastníci mohou navštěvovat sólové a hromadné lekce a koncerty. V ceně jsou i obědy a společné akce. Případné ubytování objednáte v přihlášce.

I-AME MUSIC ACADEMY &
JAZZ / KLASIKA / IMPROVIZACE

9 900,-

Program je připravený pro účastníky, kteří z pobytu chtějí získat co nejvíce po umělecké stránce, chtějí se věnovat pouze hudbě protože se připravují na hudební kariéru. Ti, kterým je více, než 14 let jsou do programu zařazeni automaticky. Účastnit se mohou i nadané děti, nejsou pak rozptylováni volnočasovými aktivitami a společným programem pro děti, připravují se na jednotlivé hodiny a dosáhnou největšího pokroku. Je potřeba se individuálně domluvit o jejich dozoru.

Během kurzů jsou denně hodinové individuální lekce pro vybraný nástroj či nástroje, jeden nebo více komorních souborů, hra v orchestru. Podle potřeby zajistíme klavírní korepetice pro přípravu na koncertní vystoupení. Je možné se zúčastnit jazzového programu, děti se podle zájmu mohou přidat ke společným aktivitám (podle volné kapacity).

V ceně není zahrnuto ubytování. Je možné ho objednat při vyplnění přihlášky. Školné obsahuje snídaně pro ubytované a obědy po celou dobu pobytu. Je možné se přihlásit i na večeře, které zajišťujeme pro účastníky hudebního tíbora.

Program pro jazzové hudebníky. Během individuálních lekcí i při hře v Big Bandu pochopíte a vyzkoušíte si pod vedením odborníků základní principy jazzové improvizace, jako je spojování a aplikace akordů, typy improvizačních motivů a jejich vývoj, zvládnutí jazzových rytmů. Školné neobsahuje ubytování, které si můžete zaplatit při přihlášení.

sleva za
opakovanou účast

Sleva pro účast
2. sourozence

cena za ubytování
se snídaní – pro ubytované děti do 14 let také s večeří

Cena za 2. nástroj
kratší lekce

I-AME SAMOSTATNÉ LEKCE

800,- / hod.

Nemáte čas účastnit se celého programu, a přesto máte zájem alespoň o jednotlivé lekce? Můžete o ně požádat samostatně. Přihlaste se předem. Termín hodiny si domluvíte prostřednictvím kanceláře. Vstup na koncerty zdarma, na koncertě ale nebudete moci vystoupit.