OMLUVA
Omlouvám se tímto Vadimovi Mazo, Jiřímu Havlíkovi a zapsanému spolku AMEROPA za neoprávněné užívání názvu „Ameropa“ (ve formě „Ameropa Music“), ke kterému docházelo v letech 2021, 2022 a nejméně první 4 měsíce roku 2023. Užití paralelního názvu „Ameropa Music“ v nové organizaci bylo nekorektní a vedlo k poškození organizace Ameropa, přičemž neoprávněnost užívání názvu „Ameropa“ byla potvrzeno rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 7. 12. 2022, č. j. 73 Cm 66/2022-73, který nabyl právní moci dne 25. 1. 2023.
Ada Slivanská