Eliška Novotná

Eliška Novotná,

klavíristka, sólistka, komorní hráčka, pedagožka na Ostravské univerzitě.

Eliška Novotná debutovala provedením Mendelssohnova Klavírního koncertu g moll v Tonhalle v Zürichu (1998) a ve Dvořákově síni pražského Rudolfina (2000). Tato vystoupení navazovala na její soutěžní úspěchy: zvítězila v Chopinově soutěži v Mariánských Lázních (1991), ve Smetanovské klavírní soutěži v Hradci Králové (1992), v Janáčkově soutěži v Brně (1994), v Beethovenově soutěži v Hradci nad Moravicí (1996), v Rahn-musikwettbewerb ve Švýcarsku (1997) a v komorní soutěži Marco Fiorindo v italském Torinu (2002). Za těmito a dalšími úspěchy stojí spolupráce s významnými pedagogy Martou Toaderovou (Konzervatoř Ostrava) a Ivanem Klánským, který Elišku Novotnou provázel během studií na Akademii múzických umění v Praze a na dvouletém studijním pobytu ve Švýcarském Luzernu.

Vedle koncertní činnosti se Eliška Novotná průběžně věnuje nahrávání. Její umělecké působení je úzce spjato s Českým rozhlasem Ostrava. Na kompaktních discích lze vyslechnout její interpretaci Chopinova Klavírního koncertu e moll (AMU 2001) a celou řadu sólových skladeb ze světového i českého repertoáru, například CD se skladbami českých mistrů Z mého domova (Pro Records 2015). Nejvýznamnějším sólovým projektem je nahrávka kompletního klavírního díla Eduarda Dřízgy, za kterou byla nominována na cenu Jantar (Radioservis 2020). Eliška Novotná se spolupodílela na vzniku mnoha nahrávek z oblasti komorní hudby. Je zakládající členkou souboru Ensemble Moravia, s nímž realizovala CD se skladbami B. Martinů (Slovart, 2000) a se skladbami pro klarinet a klavír (Hindemith, Schumann, Brahms, Berg; Pro Records 2007). V roce 2010 vzniklo ve spolupráci s houslistou Jakubem Černohorským, violoncellistou Jiřím Hanouskem a klarinetistou Igorem Františákem CD s komorními skladbami Jaromíra Podešvy. Společně s Halinou Františákovou a Alfredem Strejčkem nahráli CD věnované W. Shakespearovi: „Hudba má tu moc…“ (Pro Records 2016) a CD Krajinou domova (Pro Records 2017). V roce 2017 vyšlo CD s premiérovými nahrávkami skladeb pro violoncello a klavír českých autorů první poloviny XX. století, na kterém spolupracovala s Jiřím Hanouskem (Jirák, Vrána, Dobiáš; Radioservis 2017). Vydavatelství Supraphon uvedlo v loňském roce na trh nahrávky vytvořené společně s hráčkou na Panovu flétnu Liselotte Rokyta. Nejčerstvějším počinem je CD Gradus ad Parnassum, na kterém je zachyceno provedení skladeb českých autorů pro čtyřruční klavír společně s klavíristou Lukášem Michelem (Musica Gioia 2023).

Eliška Novotná vyučuje hru na klavír na Fakultě umění Ostravské univerzity a na ZUŠ Leoše Janáčka v Havířově.