Marie Vítová

Marie Vítová,

klavírní korepetice

Marie Vítová je absolventkou pardubické konzervatoře a Hudební fakulty AMU v Praze v oborech klavír a hudební management. Od ukončení studií se věnuje klavírní pedagogice, komorní hře a korepetici na Zuš I. Hurníka – v tomto oboru již získala řadu ocenění. Vedle praktického provozování hudby se věnuje také vědecké činnosti – po absolvování doktorského studia v oboru Podniková ekonomika a mangement na Vysoké škole ekonomické v Praze pracuje jako odborná asistentka a výzkumnice v oblasti marketingu umění. V roce 2010 založila festival komorní hudby Novofest a spolu s manželem pořádají také Martinské slavnosti klavíru.