Petr Šporcl

Petr Šporcl,

profesor violoncella, M. Nostitz Quartet,

Petr Šporcl se řadí mezi nejlepší současné violoncellisty české hudební scény. Na violoncello začal hrát v sedmi letech na LŠU v Českých Budějovicích u prof. R. Weisse.

Jeho mimořádný hudební talent se projevoval již od útlého mládí a o budoucí profesi nemohlo být pochyb. Ve studiích pokračoval na Konzervatoři v Praze ve třídě prof. F. Pišingera a AMU v Praze u prof. D. Veise. Během studií na AMU byl na základě konkursu vybrán jako jeden ze třiceti studentů z celého světa a dostal nabídku stipendia v USA. Stal se studentem S.M.U. Dallas, USA. Byl žákem Ch. Adkinse. Studium v USA úspěšně dokončil a obdržel „ARTIST CERTIFICATE IN CELLO“. V r. 1995 také úspěšně absolvoval AMU v Praze. Poté 5 let působil jako koncertní mistr violoncell Pražské komorní filharmonie a v r. 1995 byl u zrodu M. Nostitz Quarteta a dva rok byl členem Škampova kvarteta.

Petr Šporcl je laureátem několika mezinárodních soutěží (Corpus Christi – USA, Beethovenův Hradec, Pražské jaro, Cremona – Itálie). Petr Šporcl pedagogicky působí v ZUŠ Olešská a od roku 2012 vyučuje na Konzervatoři Jana Deyla.

Jako lektor je zván na hudební kurzy komorní i sólové hry v Čechách, Anglii, Holandsku a USA.