Pozvánka pro pedagogy ZUŠ k účasti na vzdělávacím programu při I-AME 2024

Pátek 12. července – neděle 25. července

Srdečně Vás zveme k pasivní (nebo aktivní – podle zájmu a volných míst) účasti na mezinárodní akademii I-AME 2024 v Praze, na Deylově konzervatoři. Za účasti předních českých i světových umělců a pedagogů pořádáme letní hudební akademii věnované budoucím profesionálním hudebníkům i pro mladé umělce a hudební tábor pro děti, kteří se teprve hrát na nástroje učí.
Program je koncipován jako komplexní vzdělávací cyklus (50 hodin) rozvržený do 10 dnů (7 dnů výuky, 3 dny koncerty) zahrnuje následující oblasti:

  • Sólová hra na hudební nástroje: Metodika výuky hry na nástroj. Účastníci mají možnost účastnit se lekcí klasické či jazzové žánry, smyčcové a dechové nástroje, klavír, akordeon, zpěv, kytara, saxofon, bicí nástroje, kompozice – pedagogové z USA, Kanady, Belgie, Jižní Koreje, Tchaj-wanu, Číny, Rakouska, Islandu.
  • Aktivní a náhledové lekce komorní hry: účastnit se lekcí komorní hudby a získat informace o různých přístupech na práci s hudebními soubory včetně začlenění nevidomých účastníků mezi vidící, což přináší pro studenty i pedagogy nové výzvy a vnímání z pohledu osobnostního i uměleckého.
  • Orchestrální hra: Možnost účasti na výuce orchestrální hry – orchestr pro vyspělé studenty a orchestr pro děti a jejich seznámení se s prací dirigenta.
  • Koncerty pedagogů a účastníků: Příležitost shlédnout vystoupení pedagogů a účastníků na interních a veřejných koncertech, cílem práce na kurzech je dovést interpretaci v souborech během jednoho týdne od počátku sehrání až k veřejnému vystoupení.

Každý účastník vzdělávacího programu se bude během 7 dnů (od sobory 13.7.- do pátku 19. 7.) účastnit individuálních lekcí lektora, při kterých nahlédne na jeho způsob práce a následně bude moci diskutovat metodiku výuky (7x 1+1 hodina), bude členem komorního souboru, ve kterém bude hrát a (nebo) bude mít možnost podílet se na jeho vedení (7x 1 hodina). Dále bude moci další soubory podle vlastního výběru pasivně navštěvovat (7x 1 hodina). Na orchestru bude aktivním nebo pasivním členem (7x 2 hodiny) s výběrem orchestru vyspělejšího, dětského nebo jazzového bandu. Celkem 6 hodin denně, 7 dnů lekcí plus koncerty aktivně nebo pasivně. Celkem je možné navštívit kurz od několika hodin až v maximální délce 50 hodin během 10 dní. Kurzovné pro pedagogy je ve výši 60% školného.

Na závěr kurzu dostanou pedagogové potvrzení o účasti, osvědčení o jeho absolvování pro uznání dalšího vzdělávání pedagogů.

Budu se těšit na Vaši účast.

Věra Binarová, umělecká ředitelka

 

INFORMACE O KURZECH NAJDETE ZDE:
Hudební cesta magickou Prahou… I-AME 2024

Přihlásit se můžete zde: Application | I-AME