František Lukáš

František Lukáš

Kytara

Na kytaru začal hrát jako samouk od 12 let. Hrál rock, folk, jazz a teprve mnohem později propadl kouzlu klasické kytary a vážné hudby.

Studoval na Konzervatoři v Českých Budějovicích a poté pokračoval ve studiu hry na kytaru (prof. Štěpán Rak) a skladby (prof. Hanuš Bartoň) na Akademii múzických uměni v Praze. Studium ukončil vlastní skladbou Conspiratio pro loutnu a orchestr, kterou také sám na loutnu interpretoval za doprovodu Plzeňské filharmonie. Skladba sklidila pozitivní kritiky v hudebních médiích.
Od roku 2009 působí jako pedagog na Konzervatoři v Českých Budějovicích.

Kromě intenzivní pedagogické práce se věnuje také sólové koncertní činnosti a komorní hudbě. V oblasti kompozice je jeho záběr velmi široký, od sólových skladeb, přes komorní a vokální kompozice až po orchestrální díla. Vedle toho také aranžuje skladby pro různá hudební uskupení a symfonické orchestry.
Jako kytarista i jako skladatel získal řadu ocenění na domácích i mezinárodních soutěžích (Anglo-Czechoslovakia Trust 2001, Generace 2006, A Temporevue competition 2006, a další…).