Lihay Bendayan

Jana Vondráčková

Ostravská univerzita

Jana Vondráčková (roz. Szuściková) absolvovala Janáčkovu konzervatoř v Ostravě pod vedením Mgr. Milady Šlachtové a AMU v Praze ve třídě prof. Františka Malého. Poté vystudovala postgraduální studijní program sólové klavírní interpretace na Akademii muzycznej v Krakově ve třídě doc. Marka Koziaka. Své vzdělání završila doktorským studiem pod vedením prof. Ivana Klánského, jehož metodiku výuky hlavního oboru klavír zpracovala ve své disertační práci.

V průběhu studia získala několik cen na národních a mezinárodních soutěžích, jako jsou “Virtuosi per pianoforte” v Ústí nad Labem, národní kolo soutěže ZUŠ, národní i mezinárodní soutěž F. Chopina v Mariánských Lázních a “Nueva Acropolis” v Madridu. Reprezentovala AMU v Praze na Evropském klavírním pódiu v Berlíně a AMU v Krakově na Turnieju pianistů v Antoninu. Zúčastnila se mezinárodních interpretačních kurzů pod vedením L. Bermana, E. Indjice, P. Jasmina, W. Groppenbergera, I. Klánského ad.

Dlouhodobě pracovala jako odborný asistent v oboru korepetice na Katedře smyčcových nástrojů a Katedře sólového zpěvu na Fakultě umění Ostravské univerzity. Rovněž byla vyhledávanou komorní hráčkou a korepetitorkou na mezinárodních interpretačních kurzech a soutěžích. Od roku 2008 působí jako pedagog hlavního oboru klavír, komorní hry, metodiky, dějin a literatury klavíru na Katedře klávesových nástrojů Fakulty umění v Ostravě a na Církevní konzervatoři Německého řádu v Opavě.

Soustavně se věnuje koncertní, nahrávací a přednáškové činnosti v České republice i v zahraničí (Polsko, Německo, Ukrajina, Španělsko ad.). V posledních letech často vyučuje na mezinárodních interpretačních kurzech a vystupuje v klavírním duu s MgA. Alexandrem Starým.