Sancho Sánchez Gil

Sancho Sánchez Gil,

španělský hráč a pedagog hry na klarinet.

Sancho Sánchez se narodil v Madridu. Své hudební studie započal ve věku 6 let pod vedením svého otce, který mu jako dítěti vštípil obrovskou lásku k hudbě. Ve věku třinácti let vstoupil na Královskou konzervatoř hudby v Madridu jako oficiální student a ve věku 18 let dokončil svá vyšší studia v oboru klarinet a komorní hudba u mistra Vicente Peñarrocha s brilantními výsledky po celou dobu studia a získal titul Profesor hry na klarinet.

Jeho další vzdělávání spočívalo v absolvování pokročilých studií se španělskými klarinetisty: Toni Goig, Ramón Barona, Miguel Espejo, José Antonio Tomás, Enrique Pérez, Justo Sanz, José Luís Estellés, Joan Enric Lluna, a evropskými klarinetisty: Juliam Farrell, Angela Malsbury, Antony Pay (Spojené království), Guy Deplus, Michel Arrignon, Jean Louis Sajot, Silvie Hue (Francie), Henri Bok (Nizozemsko), Hedwig Swimbergue, Walter Woeykens (Belgie), Yehuda Yilad (USA) atd. Každý z nich přináší moudrost a techniku do jeho rozsáhlého vzdělání. V roce 1992 obdržel stipendium jako člen dechového kvinteta Orchestru mladých Madridské komunity na kurz evropské komorní hudby „Stage“, kde spolupracoval s prestižním anglickém dechovém kvintetu Albion.

Ve věku 16 let získal pozici Solo klarinetisty v Profesionálním hudebním orchestru při Parku atrakcí v Madridu, v 17 letech získal pozici prvního klarinetisty Symfonického orchestru studentů Madridské komunity (současný Mladý orchestr Madridské komunity) jako zakládající člen. Ve 21 letech získal místo učitele na Otevřené třídě Madridské komunity. Krátce poté byl zařazen na seznam rezervních klarinetistů Mladého orchestru Evropské unie. Také absolvoval konečná kola konkurzů pro Světový orchestr hudebních mládeží. V roce 1999 vyhrál národní konkurz jako profesionální sólista hry na klarinet v Universal’s Studios Port Aventura Theme Park. Nahrával pro Telemadrid, TVE a RNE (Radio Clásica), Intereconomía. Často vystupuje na koncertech a v různých televizních a hudebních pořadech.