Andrei Kalisch

Andrei Kalisch

Housle

Andrei Kalisch se narodil v Alma-Atě v Kazachstánu. V ranných letech jeho hudební kariéry ho vyučoval dědeček, který byl žákem J. Lesmana, asistenta L. Auera) a E. Antopolského, který byl žákem J. Thibauda. Vystudoval střední hudební školu a konzervatoř v Alma-Atě u profesorky S. Abdusadikovové (žákyně M. Garlitského a A. Markova) a profesora D. Kaseinova (žák I. Bezrodného), konzervatoř ve Vídni a Brucknerovu konzervatoř v Linci u profesora Arkadije Winokurowa.

Vystupuje na koncertech jako sólista nebo komorní hráč v mnoha evropských zemích, ale také v Japonsku, Číně, Jižní Koreji, Brazílii nebo Kolumbii. Hrál jako sólista s filharmonickým orchestrem Alma-Ata Philharmonic Orchestra a je členem orchestru Vienna Residence Orchestra.
Věnuje se také natáčení CD a televizní hudby.

Prof. Kalisch je vítězem mnoha hudebních soutěží a také jeho studenti jsou úspěšní v prestižních mezinárodních soutěžích jako např. Kociánovy houslové soutěže (Česká republika), International Grumiaux Violin Competition (Belgie) nebo Leonid Kogan Violin Competition (Belgie).

Od roku 1998 působí ve Vídni také jako pedagog (např. Margareten Music Shool) a v současné době je ředitelem a učitelem houslí na tamní Jehuda Halevi Music School.